Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu
Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

 

Publikace:

1.                     WAWROSZ, Petr: Právo Evropské unie a současná migrační krize v EU. Brno 20. 11. 2015. In: Evropská unie a její proměny v období globální nestability. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 36-54. ISBN 978-80-87764-05-3.

2.                     WAWROSZ, Petr: Problematika migrace v právu Evropské unie. Brno 20. 11. 2015. In: Evropská unie a její proměny v období globální nestability. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 119-122. ISBN 978-80-87764-05-3.

3.                     WAWROSZ, Petr: Vztahy Evropské unie a USA pohledem společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Brno 10. 4. 2015. In: Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 40-56. ISBN 978-80-87764-04-6.

4.                     WAWROSZ, Petr: Vztahy USA a EU pohledem primárního práva Evropské unie. Brno 10. 4. 2015. In: Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 116-118. ISBN 978-80-87764-04-6.

5.                     WAWROSZ, Petr: Migrační krize v Evropské unii pohledem práva EU. Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 4, s. 22-37. ISSN 1801-7118.

6.                     WAWROSZ, Petr: Vztahy EU a USA v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 2, s. 26-39. ISSN 1801-7118.

7.                     Valenčík, Radim, WAWROSZ, Petr: Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.

8.                     WAWROSZ, Petr: Primární právo EU jako faktor podporující existenci makroekonomických nerovnováh v EU a eurozóně. Brno 21. 11. 2014. In: Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 30-48. ISBN 978-80-87764-03-9.

9.                     WAWROSZ, Petr: Primární právo EU jako jedna z příčin makroekonomických nerovnováh v eurozóně. Brno 21. 11. 2014. In: Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 134-136. ISBN 978-80-87764-03-9.

10.                   WAWROSZ, Petr: Souvislosti mezi harmonizací práva v EU a konkurenceschopností členských států. Brno 11. 4. 2014. In: Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 31-41. ISBN 978-80-87764-02-2.

11.                   WAWROSZ, Petr: Vliv práva EU na konkurenceschopnost Evropské unie. Brno 11. 4. 2014. In: Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 133-136. ISBN 978-80-87764-02-2.

12.                   WAWROSZ, Petr: Odlišná úprava hospodářské a měnové unie v právu EU jako jedna z příčin makroekonomických nerovnováh v eurozóně. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 4, s. 18-33. ISSN 1801-7118.

13.                   WAWROSZ, Petr: Vliv harmonizace práva v Evropské unii na konkurenceschopnost EU a jejích členských států. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 2, s. 17-26. ISSN 1801-7118.

14.                   WAWROSZ, Petr, TURKOVÁ, Ivana: Dynamické parametry intenzity a extenzity na příkladu firmy Nu Skin. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 1, s. 80-91. ISSN 1801-7118.

15.                   WAWROSZ, Petr: Právní rámec eurozóny a jeho současné a možné budoucí změny. Brno 22. 11. 2013. In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 51-69. ISBN 978-80-87764-01-5.

16.                                  WAWROSZ, Petr: Právní úprava eura a diskuse o jejích možných změnách. Brno 22. 11. 2013. In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 145-151. ISBN 978-80-87764-01-5.

17.                   WAWROSZ, Petr: Porovnání postupů při transformaci směrnic EU do právních řádů České republiky a Slovenska. Brno 19. 4. 2013. In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 52-67. ISBN 978-80-87764-00-8.

18.                                 WAWROSZ, Petr: Transformace směrnic Evropské unie do právních řádů České republiky a Slovenské republiky. Brno 19. 4. 2013. In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 127-132. ISBN 978-80-87764-00-8.

19.                   WAWROSZ, Petr: Nedávné a eventuální budoucí změny právního rámce eurozóny. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 20-35. ISSN 1801-7118.

20.                   Budinský, Petr, Heissler, Herbert, WAWROSZ, Petr: Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 52-64. ISSN 1801-7118.

21.                   WAWROSZ, Petr: Transformace směrnic EU do právních řádů České republiky a Slovenska: komparativní analýza. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 2, s. 25-37. ISSN 1801-7118.

22.                   WAWROSZ, Petr, Heissler, Herbert: Růst ceny zlata jako možný signál potíží na finančních trzích. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 1, s. 31-42. ISSN 1801-7118.

23.                   WAWROSZ, Petr: Souvislosti mezi eurokrizí a porušováním či volným výkladem práva EU. Brno 16. 11. 2012. In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 81-95. ISBN 978-80-904281-9-5.

24.                   WAWROSZ, Petr: Porušování či obcházení práva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize. Brno 16. 11. 2012. In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 171-177. ISBN 978-80-904281-9-5.

25.                   WAWROSZ, Petr: Asymetrická právní úprava hospodářské a měnové unie v EU. Brno 4. 5. 2012. In: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 13-29. ISBN 978-80-904281-8-8.

26.                   WAWROSZ, Petr: Asymetrie zakotvení hospodářské a měnové unie v právu EU: vývoj a současný stav. Brno 4. 5. 2012. In: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 79-90. ISBN 978-80-904281-8-8.

27.                   WAWROSZ, Petr: Porušování a volný výklad práva EU v období vzniku i řešení krize eurozóny. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 4, s. 51-63. ISSN 1801-7118.

28.                   WAWROSZ, Petr: Podrobná úprava měnové unie versus nedostatečné vymezení hospodářské unie v právu EU. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 27-41. ISSN 1801-7118.

29.                                  WAWROSZ, Petr: Lisabonská smlouva jako základní rámec fungování EU a české národní zájmy. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 23-51. ISBN 978-80-7431-061-4.

30.                     WAWROSZ, Petr: Hlasování v EU podle Lisabonské smlouvy: je v souladu se zájmy České republiky? In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 52-64. ISBN 978-80-7431-061-4.

31.                     WAWROSZ, Petr: Současná podoba institucionálního rámce EU a aktuálně diskutované možnosti jeho změn. Brno 25. 11. 2011. In: Evropský institucionální rámec a základy globální regulace. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 143-152. ISBN 978-80-904281-7-1.

32.                     WAWROSZ, Petr: Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU. Brno 6. 5. 2011. In: Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 153-156. ISBN 978-80-904281-6-4.

33.                     WAWROSZ, Petr: Změny institucionálního rámce EU v souvislosti s evropskou dluhovou krizí. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 4, s. 29-41. ISSN 1801-7118.

34.                     WAWROSZ, Petr: Žaloby Evropské komise vůči České republice. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 2, s. 134-150. ISSN 1801-7118.

35.                       WAWROSZ, Petr: Zakotvení jednotné evropské měny v právu Evropské unie. Brno 12. 11. 2010. In: Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 13-30. ISBN 978-80-904281-5-7.

36.                       WAWROSZ, Petr: Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU. Brno 12. 11. 2010. In: Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 69-81. ISBN 978-80-904281-5-7.

37.                       WAWROSZ, Petr: Lisabonská smlouva: nový rámec pro fungování Evropské unie. Brno 7. 5. 2010. In: Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 13-44. ISBN 978-80-904281-3-3.

38.                       WAWROSZ, Petr: Hlavní změny, které přináší Lisabonská smlouva, a jejich soulad se zájmy České republiky. Brno 7. 5. 2010. In: Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 77-92. ISBN 978-80-904281-3-3.

39.                       WAWROSZ, Petr: Hlasování v EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a české národní zájmy. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 4, s. 102-115. ISSN 1801-7118.

40.                       WAWROSZ, Petr: Regulace ratingových agentur a české národní zájmy. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 3, s. 39-51. ISSN 1801-7118.

41.                     WAWROSZ, Petr: Redistribuce a instituce aneb důležité vazby v ekonomice. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 1, s. 111-127. ISSN 1801-7118.

42.                 WAWROSZ, Petr: Larosièrova zpráva: představa Evropské unie o nové architektuře finančních trhů. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, SEREGHYOVÁ, Jana. Světová ekonomická krize: příčiny, projevy, perspektivy. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 72-87. ISBN 978-80-7431-012-6.

43.                 WAWROSZ, Petr: Názorové střety nad novou regulací finančních trhů. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 150-155. ISBN 978-80-904281-2-6.

44.                 WAWROSZ, Petr: Postoje ČR a dalších členů EU k Larosièrově zprávě. Praha 23. 9. 2009. In: Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize. Praha : NEWTON College, 2009, s. 98-103. ISBN 978-80-904281-1-9.

45.                 WAWROSZ, Petr: Larosièrova zpráva a české národní zájmy. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 3, s. 22-37. ISSN 1801-7118.

46.                 WAWROSZ, Petr: Legislativa REACH a české národní zájmy. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 1, s. 123-137. ISSN 1801-7118.

47.                                  WAWROSZ, Petr: Lisabonská smlouva pohledem českých národních zájmů. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana, MRÁČEK, Karel, WAWROSZ, Petr. České národní zájmy v procesu evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 99-126. ISBN 978-80-86946-89-4.

48.                 WAWROSZ, Petr: Implementace norem EU v oblasti obchodního práva, ochrany spotřebitele a životního prostředí a české národní zájmy. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 2, s. 118-138. ISSN 1801-7118.

49.                 WAWROSZ, Petr: Lisabonská smlouva a národní zájmy České republiky. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 1, s. 136-163. ISSN 1801-7118.

50.                 WAWROSZ, Petr: Harmonizace vybraných oblastí našeho právního řádu s právem EU pohledem českých národních zájmů. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 3, s. 90-123. ISSN 1801-7118.

51.                 WAWROSZ, Petr: Právo Evropské unie a národní zájmy České republiky. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 1, s. 61-84. ISSN 1801-7118.

52.                 WAWROSZ, Petr: Možnosti postmoderní filosofie. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 3, s. 76-96. ISSN 1801-7118.

53.                 WAWROSZ, Petr: Rozbor vybraných zákonů harmonizujících český právní řád s komunitárním právem. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 1, s. 87-111. ISSN 1801-7118.

54.                 WAWROSZ, Petr: Rozbor Smlouvy o Ústavě pro Evropu. In: KLVAČOVÁ, Eva et al. Prohlubování evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2004, s. 172-212. ISBN 80-86419-78-9.

55.                 WAWROSZ, Petr: Rozbor návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 3, s. 226-271. ISSN 0572-3043.

56.                 WAWROSZ, Petr, SLOVÁČKOVÁ, Petra: Rizika a přínosy vstupu České republiky do Evropské unie z pohledu právního řádu. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 9, č. 4, s. 125-174. ISSN 0572-3043.

57.                 SLOVÁČKOVÁ, Petra, WAWROSZ, Petr, KLVAČOVÁ, Eva: Průvodce podnikatele právem Evropského společenství. 1. vyd. Praha : Rada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, 2002. 134 s. ISBN 80-238-8700-9.

58.                 WAWROSZ, Petr: Káží vodu ač pijí víno. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 6, s. 112-123. ISSN 0572-3043.


   

 Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu