Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

Mgr. David Vondrák

 

Publikace:

1.                      VONDRÁK, David: Zkušenosti Irska s uplatňováním politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 2, s. 42-65. ISSN 1801-7118.

2.                   VONDRÁK, David: Zkušenosti Řecka s uplatňováním kohezní politiky a důsledky současné krize. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 4, s. 48-73. ISSN 1801-7118.

3.                   VONDRÁK, David: Zkušenosti Portugalska s uplatňováním kohezní politiky EU. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 3, s. 97-116. ISSN 1801-7118.

4.                   VONDRÁK, David: Španělská zkušenost s kohezní politikou Evropské unie. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 4, s. 138-160. ISSN 1801-7118.

5.                   VONDRÁK, David: Hodnocení dopadů politiky hospodářské a sociální soudržnosti na země EU. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 1, s. 114-135. ISSN 1801-7118.

6.                   VONDRÁK, David: Institucionální rámec zabezpečení zahraničněobchodní politiky v České republice a dalších zemích EU. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 1, s. 85-100. ISSN 1801-7118.

7.                   VONDRÁK, David: Konkurenceschopnost – Konvergence – Kooperace. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 3, s. 3-6. ISSN 1801-7118.

8.                   VONDRÁK, David: Programy připravované pro čerpání ze strukturálních fondů v letech 2007 až 2013. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 3, s. 10-26. ISSN 1801-7118.

9.                   VONDRÁK, David: Změny v regionální a strukturální politice EU pro období 2007-2013. Scientia et Societas, 2005, roč. I, č. 1, s. 51-59. ISSN 1801-7118.

 

   

 Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu