Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu
Dr. Jana Sereghyová, DrSc.

 

Publikace:

1.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Nezaměstnanost ve světě a opatření EU k omezení nezaměstnanosti mladých osob. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 45-51. ISSN 1801-7118.

2.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Specifika současného vývoje mezinárodního obchodu a predikce jeho proměn ve střednědobém horizontu. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 3, s. 50-59. ISSN 1801-7118.

3.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Aktuální konjunkturní situace a ekonomické perspektivy hlavních regionů světové ekonomiky. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 2, s. 38-50. ISSN 1801-7118.

4.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Sondy do vývoje konjunkturní situace v Evropě a ve světě. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 1, s. 43-53. ISSN 1801-7118.

5.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Nezaměstnanost ve světě a expektace jejího vývoje v EU. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 4, s. 64-73. ISSN 1801-7118.

6.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Prognózy proměn konjunkturní situace ve světové ekonomice. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 97-103. ISSN 1801-7118.

7.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Nové tendence v mezinárodním obchodě a krátkodobá predikce jeho vývoje. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 104-112. ISSN 1801-7118.

8.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Aktuální pohledy na vývoj konjunkturní situace v Evropské unii a ve světě. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 1, s. 20-27. ISSN 1801-7118.

9.                                     SEREGHYOVÁ, Jana: Přehodnocení ekonomických perspektiv Evropské unie koncem roku 2011. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 4, s. 42-48. ISSN 1801-7118.

10.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Evropská ekonomika ve střednědobé perspektivě. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 3, s. 22-32. ISSN 1801-7118.

11.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Potravinová bezpečnost v kontextu nové populační exploze. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 3, s. 33-56. ISSN 1801-7118.

12.                     SEREGHYOVÁ, Jana: Aktuální situace ve světové ekonomice a její perspektivy. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 2, s. 75-79. ISSN 1801-7118.

13.                    SEREGHYOVÁ, Jana: Zvrat ve vývoji světových cen potravin a nová etapa globální potravinové krize. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 2, s. 80-93. ISSN 1801-7118.

14.                    SEREGHYOVÁ, Jana: Proměny globální a evropské konjunkturní situace a role mladých ekonomik. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 1, s. 61-72. ISSN 1801-7118.

15.                    SEREGHYOVÁ, Jana: Vliv protikrizových opatření Číny na vývoj její domácí poptávky. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 1, s. 73-84. ISSN 1801-7118.

16.                       SEREGHYOVÁ, Jana: Dopady změn v dislokaci světového průmyslu a v architektuře mezinárodních hospodářských vztahů na podniky států EU a nové nároky na posílení jejich konkurenceschopnosti. Bratislava 14. 10. 2010. In: ŠIKULA, Milan (ed.): Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 87-102. ISBN 978-80-7144-181-6.

17.                       SEREGHYOVÁ, Jana: Evropská dluhová krize a snahy o její překonání. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 4, s. 25-41. ISSN 1801-7118.

18.                       SEREGHYOVÁ, Jana: Regionální rozdíly v aktuální konjunkturní situaci. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 4, s. 42-47. ISSN 1801-7118.

19.                       SEREGHYOVÁ, Jana: Čínská konkurence včera, dnes a zítra. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 3, s. 121-130. ISSN 1801-7118.

20.                       SEREGHYOVÁ, Jana: Motivations of Chinese authorities underlying changes of their attitudes adopted towards foreign investors. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 3, s. 131-142. ISSN 1801-7118.

21.                    SEREGHYOVÁ, Jana: Zvrat ve vývoji konjunkturní situace hospodářsky vyspělých států. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 2, s. 44-52. ISSN 1801-7118.

22.                    SEREGHYOVÁ, Jana: Mezinárodní obchod v krátkodobé perspektivě. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 1, s. 29-38. ISSN 1801-7118.

23.                    SEREGHYOVÁ, Jana: Macroeconomic developments in the Czech Republic in medium-term retrospect and a few matters of concern. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 1, s. 72-90. ISSN 1801-7118.

24.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Rizika vývoje světové ekonomiky po odeznění akutní fáze finanční a ekonomické krize. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, SEREGHYOVÁ, Jana. Světová ekonomická krize: příčiny, projevy, perspektivy. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 88-101. ISBN 978-80-7431-012-6.

25.                 SEREGHYOVÁ, Jana: První příznaky doznívání recese a očekávané proměny globální konjunkturní situace. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 4, s. 3-16. ISSN 1801-7118.

26.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Automobilový průmysl v retrospektivě a dlouhodobé perspektivě. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 4, s. 34-51. ISSN 1801-7118.

27.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Zvraty v mezinárodním obchodě surovinami a predikce vývoje jejich světových cen. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 3, s. 87-96. ISSN 1801-7118.

28.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Prognózy průběhu globální ekonomické krize a rozdíly v koncepcích stimulačních programů. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 2, s. 36-49. ISSN 1801-7118.

29.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Kořeny současné finanční krize a její vliv na rozvinutí globální ekonomické krize. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 1, s. 37-51. ISSN 1801-7118.

30.                                  SEREGHYOVÁ, Jana: Nákladové faktory uzavírají cestu zpět do „éry levné ropy“. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 3, s. 116-121. ISSN 1801-7118.

31.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Cenová exploze v mezinárodním obchodě zemědělskými produkty. Scientia et Societas,  2008, roč. IV, č. 2, s. 60-68. ISSN 1801-7118.

32.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Mezinárodní hospodářské vztahy Číny v retrospektivě a perspektivě. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 3, s. 47-61. ISSN 1801-7118.

33.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Aktuální situace a odhady nadcházejícího vývoje v mezinárodním obchodě. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 2, s. 80-92. ISSN 1801-7118.

34.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Zvrat v tržní situaci v mezinárodním obchodě surovinami a některé jeho implikace pro českou ekonomiku. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 4, s. 45-56. ISSN 1801-7118.

35.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Aktuální konjunkturní situace ve světové ekonomice a prognóza jejího nadcházejícího vývoje. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 3, s. 62-75. ISSN 1801-7118.

36.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Inflace v kontextu tří ropných šoků a aktuální otázky energetické politiky. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 2, s. 99-111. ISSN 1801-7118.

37.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Perspektivy světové ekonomiky v roce 2006. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 1, s. 65-75. ISSN 1801-7118.

38.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Multikriteriální hodnocení konkurenceschopnosti nových členských států EU a reálná konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním srovnání. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 2, s. 132-146. ISSN 0572-3043.

39.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Konkurenceschopnost rozšířené EU v podmínkách globalizace. Praha 8. 11. 2004. In: CIHELKOVÁ, Eva et al. (ed.). Konvergence nových členských států EU k ekonomické úrovni vyspělých západoevropských zemí. Praha : Oeconomica, 2004, s. 34-42. ISBN 80-245-0817-6.

40.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Investice realizované podniky transformačních zemí v zahraničí. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004. 70 s. ISBN 80-86419-65-7.

41.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Konkurenceschopnost Evropské unie v podmínkách globalizace. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 3, s. 143-168. ISSN 0572-3043.

42.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Vybrané institucionální a strukturální aspekty otevírání čínské ekonomiky. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2003. 72 s. ISBN 80-86419-44-4.

43.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Benefits of the east-enlargement of the European Union seen in the context of the globalization of the world economy. In: CHLUMSKÝ, Jiří, KLVAČOVÁ, Eva, MESÁROŠ, Oldřich, SEREGHYOVÁ, Jana. Institutional, economic and social impacts of EU accession. Praha : Institute of Integration of the Czech Republic into the European and World Economy and University of Economics, 2003, s. 49-68. ISBN 80-245-0464-2.

44.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Zamyšlení nad výpovědischopností makroekonomických ukazatelů, na příkladu Mexika. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 6, s. 48-72. ISSN 0572-3043.

45.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Zkušenosti Irska s využitím přímých zahraničních investic při restrukturalizaci ekonomiky. In: Vliv integračních procesů na konkurenční schopnost mladých trhů. Praha : VŠE, 2001, s. 67-100. ISBN 80-245-0182-1.

46.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Vybrané makroekonomické a mikroekonomické aspekty přímých zahraničních investic realizovaných ve zpracovatelském průmyslu středoevropských transformačních zemí. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 4, s. 85-102. ISSN 0572-3043.

47.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Community Actions in Support of Europe-wide Subcontracting and their Implications for the Enterprise Sphere in Centraleuropean Countries in Transition. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 2, s. 31-52. ISSN 0572-3043.

48.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Institutions and Policy Measures applied in Japan in Support of Small and Medium-sized Enterprises and their Internationalisation. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 2, s. 65-119. ISSN 0572-3043.

49.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Subkontraktace jako prostředek integrování podnikové sféry transformačních zemí do evropských podnikatelských struktur. In: Aktuální problémy integrace České republiky do Evropské unie. Praha : VŠE, 2001, s. 95.133. ISBN 80-245-0151-1.

50.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Subcontracting as a means of integrating the enterprise sphere of countries in trabsition into European corporate structures. In: Main issues of integration of the Czech Republic into the European Union. Praha : VŠE, 2001, s. 95-128. ISBN 80-245-0183-X.

51.                 SEREGHYOVÁ, Jana: New Patterns of East-West Corporate Networking in Europe in the Context of the Globalising World Economy. Journal of Transforming Economies and Societies, 2000, roč. 7, č. 3, s. 24-37. ISSN 1233-3115.

52.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Globalisation of corporate networks and its implications for the enterprise sphere of small European transition countries. In: BARA, Zoltán, CSABA, László. Small Economies Adjustment to Global Challenges. Budapest : Aula Publishing, 2000, s. 69-93. ISBN 963-9215-89-9.

53.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Factors influencing the competitiveness of the manufacturing industry of applicant transition countries prior to their accession to the EU. Praha 1. 6. 2000 – 4. 6. 2000. In: Monitoring preparations of transition countries for EU-accession. Praha : Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky VŠE, 2000, s. 45-64. ISBN 80-245-0102-3.

54.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Aktuální a reálně uplatňované komparativní výhody středoevropských transformačních zemí. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 68 s. ISBN 80-245-0068-X.

55.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Actual and Potential Comparative Advantages of Enterprises in Central European Countries in Transition and their Utilisation in East-West Intereneterprise Relations Developing in Europe. Varna 10. 8. 1998 – 12. 8. 1998. In: DIMITROV, Mitko, ANDREFF, Wladimir, CSABA, Laszlo (ed.). Economies in Transition and the Variety of Capitalisms: Features, Changes, Convergence. Varna : Gorex Press Publishing, 1999, s. 453-488. ISBN 954-616-042-3.

56.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Intenzita a formy zapojování průmyslových podniků středoevropských transformačních zemí do západoevropských podnikatelských struktur. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 86 s. Aktuální otázky světové ekonomiky 1999 2. ISBN 80-7079-731-2.

57.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Auswirkungen des EU-Beitritts zentraloeuropaischer Transformationslander auf die Erzeugung und Handel mit sensitiven Warenarten. In: Osterweiterung der EU-Neue Chanzen fur Europa. Berlin : Dunkcer und Humblot, 1998. ISBN 3-428-09573-0.

58.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Nové rysy mezinárodních podnikatelských sítí. Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 8, s. 141-177. ISSN 0572-3034.

59.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Návrhy a stanoviska týkající se finanční pomoci poskytované novým uchazečům o členství v EU z řad transformačních zemí v letedh 2000-2006. Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 8, s. 241-256. ISSN 0572-3043.

60.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Comment on Vl. Benáček's paper dealing with „Economic behavionaudistment and perfomance of producers in transition countries“. In: The microeconomics of transformation and growth. Cheltenham : Edward Elgar, 1998, s. 112-116. ISBN 1-85898-954-X.

61.                 SEREGHYOVÁ, Jana: The internationalisation of SMEs in centraleuropean countries and reasons for their subnormal involvement in foreign trade. In: Entry and management behavion in central and eastern Europe. Vaasa : Vaasan, 1998, s. 26-39. ISBN 951-683-728-X.

62.                 SEREGHYOVÁ, Jana: Sind die mittel- und osteuropäischen Länder und die EU reif für eine Erweiterung. Hamburg 1. 5. 1996 – 3. 5. 1996. In: MAYER, Otto G., SCHARRER (HRSG.), Hans-Eckart (ed.). Osterweiterung der Europäischen Union. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1997, s. 141–152. ISBN 3-7890-4804-6.

63.                 SEREGHYOVÁ, Jana: The internationalisation of small and medium-sized enterprises in Central European countries in transition and reasons for their subnormal involvement in foreign trade. Vassa 25. 10. 1997 – 26. 10. 1997. In: LARIMO, Jorma (ed.). Entry and Management Behavior in Central and Eastern Europe. Vassa : Vassan yliopisto, 1997, s. 26-38. ISBN 951-683-728-X. ISSN 1238-7118.


   

 Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu