Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

PhDr. Jiří Malý, Ph.D. (ředitel Institutu)

 

Odborná praxe:

2010-            NEWTON College, a. s., ředitel Institutu evropské integrace

2005-            NEWTON College, a. s., Institut evropské integrace – vědecký pracovník, výkonný redaktor časopisu Scientia et Societas

2002-            Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky – vědecký pracovník

2001-2002   Ministerstvo financí ČR – poradce ministra (zaměření: vývoj veřejných rozpočtů a makroekonomických ukazatelů)

2000-2001   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – poradce ministra a náměstka ministra (zaměření: makroekonomický vývoj a hospodářská politika)

1996-2000   Economia a. s., týdeník Ekonom – redaktor a komentátor (zaměření: hospodářská politika, evropská integrace)

 

Další pracovní aktivity:

2003-2005   Bankovní akademie v Praze – lektor v oboru mikroekonomie, makroekonomie, evropská integrace

2000-2001   zpracování podkladové výzkumné práce „Analýza připravenosti České republiky na zavedení eura v současnosti a v dlouhodobější perspektivě – očekávané přínosy a rizika“ ke studii „Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie“ pro Radu vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii

 

Vzdělání:

2000             ukončení doktorského studia na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (disertační práce na téma Komparace makroekonomických pohledů na spotřebu a spoření domácností: problém predikce a hospodářskopolitického působení na míru úspor domácností)

1996             absolutorium Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce na téma Pohledy teoretické ekonomie na proces utváření evropské měnové unie)

 

Publikace:

 

1.                     MALÝ, Jiří: Evropská unie: nerealistické integrační ambice a selhávání při řešení krizí. Brno 20. 11. 2015. In: Evropská unie a její proměny v období globální nestability. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 13-35. ISBN 978-80-87764-05-3.

2.                     MALÝ, Jiří: Kumulace krizí v evropském integračním procesu: směřuje EU k rozpadu? Brno 20. 11. 2015. In: Evropská unie a její proměny v období globální nestability. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 61-76. ISBN 978-80-87764-05-3.

3.                     MALÝ, Jiří: Pozice Evropské unie a USA ve světové ekonomice. Brno 10. 4. 2015. In: Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 13-27. ISBN 978-80-87764-04-6.

4.                     MALÝ, Jiří: Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky. Brno 10. 4. 2015. In: Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 63-68. ISBN 978-80-87764-04-6.

5.                     MALÝ, Jiří: Nahromadění krizí v EU: počátek evropské dezintegrace? Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 4, s. 3-21. ISSN 1801-7118.

6.                     MALÝ, Jiří: Důsledky změn v postavení Evropské unie, USA a zemí BRIC v globální ekonomice. Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 2, s. 3-14. ISSN 1801-7118.

7.                     MALÝ, Jiří: Ekonomika eurozóny: přijde zlepšení po sedmi krizových letech? Brno 21. 11. 2014. In: Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 13-29. ISBN 978-80-87764-03-9.

8.                     MALÝ, Jiří: Krize v eurozóně: nekonečný příběh? Brno 21. 11. 2014. In: Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 56-68. ISBN 978-80-87764-03-9.

9.                     MALÝ, Jiří: Konkurenceschopnost zemí EU: měření, strategie, důsledky rozdílů v eurozóně. Brno 11. 4. 2014. In: Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 13-30. ISBN 978-80-87764-02-2.

10.                   MALÝ, Jiří: Konkurenceschopnost: problémy jejího měření a důsledky její rozdílné úrovně mezi zeměmi EU. Brno 11. 4. 2014. In: Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 58-72. ISBN 978-80-87764-02-2.

11.                   MALÝ, Jiří: Makroekonomické nerovnováhy v eurozóně a (ne)možnost jejich překonání. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 4, s. 3-17. ISSN 1801-7118.

12.                   MALÝ, Jiří: Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU: důsledky pro soudržnost Evropské unie a eurozóny. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 2, s. 3-16. ISSN 1801-7118.

13.                   MALÝ, Jiří: Krize eurozóny, makroekonomické nerovnováhy v EU a budoucnost evropského sociálního státu. Brno 22. 11. 2013. In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 13-33. ISBN 978-80-87764-01-5.

14.                   MALÝ, Jiří: Vliv eurokrize na ekonomické nerovnováhy v EU a perspektivy evropského sociálního státu. Brno 22. 11. 2013. In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 87-108. ISBN 978-80-87764-01-5.

15.                   MALÝ, Jiří: Krize eurozóny a destrukce evropského sociálního státu. Smolenice 4.-5. 9. 2013. In: ŠIKULA, Milan (ed.): Krízová a pokrízová adaptácia – nové výzvy pre ekonomickú vedu. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013, s. 121-138. ISBN 978-80-7144-215-8.

16.                   MALÝ, Jiří: Samostatné Česko a Slovensko: makroekonomický vývoj, vztah k eurozóně a důsledky krize. Brno 19. 4. 2013. In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 13-35. ISBN 978-80-87764-00-8.

17.                   MALÝ, Jiří: Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU. Brno 19. 4. 2013. In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 75-91. ISBN 978-80-87764-00-8.

18.                   MALÝ, Jiří: Realizované řešení eurokrize, makroekonomický vývoj v EU a demontáž evropského sociálního státu. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 3-19. ISSN 1801-7118.

19.                 MALÝ, Jiří: Makroekonomický vývoj Česka a Slovenska a proměny jejich vztahu k EU v letech 1993-2013. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 2, s. 3-24. ISSN 1801-7118.

20.                   MALÝ, Jiří: Budoucnost eurozóny: posílení integrace, nebo odchod některých členů? Brno 16. 11. 2012. In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 13-39. ISBN 978-80-904281-9-5.

21.                   MALÝ, Jiří: Fiskální a politická unie: reálná, nebo neschůdná cesta k řešení eurokrize? Brno 16. 11. 2012. In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 104-127. ISBN 978-80-904281-9-5.

22.                   MALÝ, Jiří: Jednotná měnová politika bez jednotné fiskální politiky v EU? Brno 4. 5. 2012. In: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 30-51. ISBN 978-80-904281-8-8.

23.                   MALÝ, Jiří: Měnová unie bez hospodářské unie v EU: ekonomické důsledky. Brno 4. 5. 2012. In: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 91-106. ISBN 978-80-904281-8-8.

24.                   MALÝ, Jiří: Makroekonomické rozdíly mezi členy EU – překážka na cestě k fiskální unii. Brno 4. 5. 2012. In: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 165-169. ISBN 978-80-904281-8-8.

25.                   MALÝ, Jiří: Federalizace eurozóny: reálný cíl, nebo nedostižná vize? Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 4, s. 6-29. ISSN 1801-7118.

26.                   MALÝ, Jiří: Měnová unie bez fiskální a hospodářské unie: neudržitelný základ eurozóny. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 6-26. ISSN 1801-7118.

27.                                  MALÝ, Jiří: Slabé postavení národního státu v globalizované ekonomice: čí zájmy stát prosazuje? In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 11-22. ISBN 978-80-7431-061-4.

28.                     MALÝ, Jiří: Postavení České republiky v evropské a světové ekonomice a účinky Lisabonské smlouvy. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 65-86. ISBN 978-80-7431-061-4.

29.                     MALÝ, Jiří: Evropské strategie konkurenceschopnosti a zájmy České republiky. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 97-118. ISBN 978-80-7431-061-4.

30.                     MALÝ, Jiří: Jednotná, nebo národní měna? Problémy eurozóny z hlediska českých národních zájmů. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 191-219. ISBN 978-80-7431-061-4.

31.                     MALÝ, Jiří: Faktory ovlivňující formulaci ekonomických pravidel a hospodářských politik států. Brno 25. 11. 2011. In: Evropský institucionální rámec a základy globální regulace. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 13-39. ISBN 978-80-904281-7-1.

32.                     MALÝ, Jiří: Hodnocení konkurenceschopnosti a ratingu států: přednosti, slabiny, vlivy na hospodářskou politiku. Brno 25. 11. 2011. In: Evropský institucionální rámec a základy globální regulace. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 97-115. ISBN 978-80-904281-7-1.

33.                     MALÝ, Jiří: Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize. Brno 25. 11. 2011. In: Evropský institucionální rámec a základy globální regulace. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 180-190. ISBN 978-80-904281-7-1.

34.                    MALÝ, Jiří: Slabé postavení státu: před krizí i po krizi. Bratislava 18. 5. 2011. In: ŠIKULA, Milan (ed.): Navodila globálna kríza zmeny v chápaní úlohy štátu v ekonomike a spoločnosti? Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011, s. 29-49. ISBN 978-80-7144-186-1.

35.                     MALÝ, Jiří: Od Lisabonské strategie ke strategii Evropa 2020: podobnosti a rozdíly, očekávání a skutečnost. Brno 6. 5. 2011. In: Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 13-40. ISBN 978-80-904281-6-4.

36.                   MALÝ, Jiří: Lisabonská strategie zvyšování konkurenceschopnosti EU z let 2000-2010: priority, cíle a opatření. Brno 6. 5. 2011. In: Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 73-83. ISBN 978-80-904281-6-4.

37.                   MALÝ, Jiří: Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020. Brno 6. 5. 2011. In: Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 87-97. ISBN 978-80-904281-6-4.

38.                   MALÝ, Jiří: Národní státy, nadnárodní instituce a trhy: důsledky jejich interakcí pro hospodářskou politiku. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 4, s. 6-28. ISSN 1801-7118.

39.                 MALÝ, Jiří: Přínosy, náklady a podmínky udržitelnosti jednotné evropské měny ve světle turbulencí v eurozóně. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 1, s. 6-31. ISSN 1801-7118.

40.                                  MALÝ, Jiří: Ekonomické a politické aspekty vzniku a existence eurozóny. Brno 12. 11. 2010. In: Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 31-60. ISBN 978-80-904281-5-7.

41.                       MALÝ, Jiří: Přínosy a náklady existence eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy. Brno 12. 11. 2010. In: Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 93-110. ISBN 978-80-904281-5-7.

42.                       MALÝ, Jiří: Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru. Brno 12. 11. 2010. In: Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 155-161. ISBN 978-80-904281-5-7.

43.                     MALÝ, Jiří: Odraz důsledků krize v nové ekonomické a sociální strategii Evropa 2020. Bratislava 14. 10. 2010. In: ŠIKULA, Milan (ed.): Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 103-126. ISBN 978-80-7144-181-6.

44.                     MALÝ, Jiří: Porovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020: budou mít podobný, nebo rozdílný osud? Praha 22. 9. 2010. In: Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU. Praha : NEWTON College, 2010, s. 43-50. ISBN 978-80-904281-4-0.

45.                     MALÝ, Jiří: Důsledky Lisabonské smlouvy pro suverenitu České republiky v ekonomické oblasti. Brno 7. 5. 2010. In: Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 45-70. ISBN 978-80-904281-3-3.

46.                     MALÝ, Jiří: Mantinely pro podnikatelské aktivity vymezené v Lisabonské smlouvě a Listině základních práv EU. Brno 7. 5. 2010. In: Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 93-103. ISBN 978-80-904281-3-3.

47.                     MALÝ, Jiří: Vliv Lisabonské smlouvy na postavení Evropské unie a České republiky v globalizované ekonomice. Brno 7. 5. 2010. In: Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 127-141. ISBN 978-80-904281-3-3.

48.                     MALÝ, Jiří: Strategie Evropa 2020: pokračování, nebo odklon od končící Lisabonské strategie? Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 3, s. 6-25. ISSN 1801-7118.

49.                    MALÝ, Jiří: Ohrožuje Lisabonská smlouva ekonomickou nezávislost České republiky? Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 1, s. 6-28. ISSN 1801-7118.

50.                 MALÝ, Jiří: Střet o členství v eurozóně v době ekonomické krize: přesvědčivější argumenty zastánců eura. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, SEREGHYOVÁ, Jana. Světová ekonomická krize: příčiny, projevy, perspektivy. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 46-71. ISBN 978-80-7431-012-6.

51.                 MALÝ, Jiří: Euro: katalyzátor, nebo inhibitor projevů finanční a ekonomické krize? Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 55-79. ISBN 978-80-904281-2-6.

52.                 MALÝ, Jiří: (Ne)úspěšnost předpovědí vzniku finanční a ekonomické krize pohledem žebříčků konkurenceschopnosti. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 111-122. ISBN 978-80-904281-2-6.

53.                 MALÝ, Jiří: Odlišnosti v průběhu a některých způsobech řešení krize v zemích uvnitř a vně eurozóny. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 174-182. ISBN 978-80-904281-2-6.

54.                 MALÝ, Jiří: Euro versus národní měny v podmínkách světové finanční a ekonomické krize. Praha 23. 9. 2009. In: Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize. Praha : NEWTON College, 2009, s. 104-110. ISBN 978-80-904281-1-9.

55.                 MALÝ, Jiří: Porovnání některých důsledků a způsobů řešení finanční a ekonomické krize v zemích uvnitř a vně eurozóny. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 3, s. 38-64. ISSN 1801-7118.

56.                 MALÝ, Jiří: Žebříčky konkurenceschopnosti: nespolehlivé indikátory krizemi ohrožených ekonomik. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 2, s. 50-76. ISSN 1801-7118.

57.                 MALÝ, Jiří: Oddalování zavedení eura: politika v rozporu se zájmy České republiky. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana, MRÁČEK, Karel, WAWROSZ, Petr. České národní zájmy v procesu evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 37-58. ISBN 978-80-86946-89-4.

58.                 MALÝ, Jiří: Hlavní problém měření konkurenceschopnosti: celkové pořadí zemí závisí na výběru dílčích kritérií. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 58-88. ISBN 978-80-86946-84-9.

59.                 MALÝ, Jiří: Evropská integrace zlepšuje mezinárodní ekonomické postavení členských zemí EU. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 119-156. ISBN 978-80-86946-84-9.

60.                 MALÝ, Jiří: Čtyři roky po vstupu České republiky do EU: pesimistické scénáře versus příznivá realita. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 172-183. ISBN 978-80-86946-84-9.

61.                 MALÝ, Jiří: Daňové systémy na politickém kolbišti: sliby, očekávání, realita. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 91-115. ISBN 978-80-86946-75-7.

62.                 MALÝ, Jiří: Česká rozpočtová reforma z roku 2008: vítězové a poražení v přerozdělovacím procesu. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 116-147. ISBN 978-80-86946-75-7.

63.                 MALÝ, Jiří: Privatizace penzijních systémů: přínos pro všechny, nebo jen pro někoho. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 218-248. ISBN 978-80-86946-75-7.

64.                 MALÝ, Jiří: Investiční pobídky: dobývání renty na pokračování. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 249-270. ISBN 978-80-86946-75-7.

65.                 MALÝ, Jiří: Pochybnosti nad způsobem sestavování žebříčků konkurenceschopnosti. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 40-47. ISBN 978-80-903122-8-9.

66.                 MALÝ, Jiří: Pesimistické prognózy před vstupem České republiky do Evropské unie, které se nepotvrdily. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 83-93. ISBN 978-80-903122-8-9.

67.                 MALÝ, Jiří: Pesimistické prognózy před vstupem České republiky do eurozóny, které se opět nepotvrdí? In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 94-100. ISBN 978-80-903122-8-9.

68.                 MALÝ, Jiří: Vliv evropské integrace na konkurenceschopnost ČR: očekávání a skutečnost. Praha 30. 10. 2008. In: Odstraňování bariér konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 46-53. ISBN 978-80-904281-0-2.

69.                 MALÝ, Jiří: Rizika pozdního přijetí společné měny. Praha 17. 9. 2008. In: Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny. Praha : NEWTON College, 2008, s. 102-109. ISBN 978-80-903122-9-6.

70.                 MALÝ, Jiří: Rizika oddalování vstupu České republiky do eurozóny. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 4, s. 12-33. ISSN 1801-7118.

71.                 MALÝ, Jiří: Ekonomický přínos, nebo hrozba? Daňové vize v marketingovém balení. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 3, s. 66-85. ISSN 1801-7118.

72.                 MALÝ, Jiří: Proexportní politika v kontextu národních zájmů České republiky a jejího členství v Evropské unii. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 1, s. 40-75. ISSN 1801-7118.

73.                 MALÝ, Jiří: Konkurenceschopnost Evropské unie a jejích členských zemí v mezinárodním srovnání. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Základy evropské konkurenceschopnosti. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 25-63. ISBN 978-80-86946-54-2.

74.                 MALÝ, Jiří: Faktory ovlivňující postavení České republiky v žebříčcích inovační výkonnosti. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Základy evropské konkurenceschopnosti. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 105-118. ISBN 978-80-86946-54-2.

75.                 MALÝ, Jiří: Odraz vlivu zájmových skupin v první fázi české rozpočtové reformy. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 21-51. ISBN 978-80-86946-56-6.

76.                 MALÝ, Jiří: Rozpočtová reforma: velké změny příjmů a výdajů, slabý vliv na deficit. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 4, s. 15-41. ISSN 1801-7118.

77.                 MALÝ, Jiří: Vliv evropské integrace na ekonomický vývoj České republiky a dalších členů EU pohledem žebříčků konkurenceschopnosti. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 3, s. 62-89. ISSN 1801-7118.

78.                 MALÝ, Jiří: Inovační výkonnost České republiky v mezinárodním srovnání a problémy jejího měření. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 2, s. 17-28. ISSN 1801-7118.

79.                 MALÝ, Jiří: Penzijní reformy v ohnisku střetu zájmových skupin. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Dobývání renty: teorie a praxe. Praha : Professional Publishing, 2006, s. 53-83. ISBN 80-86946-24-X.

80.                 MALÝ, Jiří: Ošidná vypovídací schopnost žebříčků konkurenceschopnosti. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Lisabonská strategie: posílí, nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost? Praha : Professional Publishing, 2006, s. 49-78. ISBN 80-86946-25-8.

81.                 MALÝ, Jiří: Pesimistické scénáře o ztrátě konkurenceschopnosti české ekonomiky po vstupu do EU se nepotvrdily. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Lisabonská strategie: posílí, nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost? Praha : Professional Publishing, 2006, s. 93-104. ISBN 80-86946-25-8.

82.                 MALÝ, Jiří: Je v zájmu České republiky přizpůsobovat svou hospodářskou politiku výsledkům hodnocení konkurenceschopnosti? Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 4, s. 77-107. ISSN 1801-7118.

83.                 MALÝ, Jiří: Vstup do Evropské unie pozitivně ovlivnil konkurenceschopnost české ekonomiky. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 3, s. 52-61. ISSN 1801-7118.

84.                 MALÝ, Jiří: Hliněný pilíř penzijních reforem. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 2, s. 30-56. ISSN 1801-7118.

85.                 MALÝ, Jiří: Pobídkové systémy – obraz poměru sil mezi státem a firmami. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 1, s. 24-47. ISSN 1801-7118.

86.                 MALÝ, Jiří: Daňový systém jako nástroj politického boje. Scientia et Societas, 2005, roč. I, č. 1, s. 39-50. ISSN 1801-7118.

87.                 MALÝ, Jiří: Daňový systém – faktor ekonomického růstu, nástroj přerozdělování, nebo politická zbraň? In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana, CHLUMSKÝ, Jiří. Státní pomoc, nebo dobývání renty? Praha : Professional Publishing, 2005, s. 84-116. ISBN 80-86946-06-1.

88.                 MALÝ, Jiří: Pobídkové systémy jako prostředky dobývání renty. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana, CHLUMSKÝ, Jiří. Státní pomoc, nebo dobývání renty? Praha : Professional Publishing, 2005, s. 117-144. ISBN 80-86946-06-1.

89.                 MALÝ, Jiří: Post-Accession Empty Threats for the Czech Republic. In: KLVAČOVÁ, Eva, CHLUMSKÝ, Jiří, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Czech Experience of Economic Transition and EU Accession Processes. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 98-106. ISBN 80-86419-85-1.

90.                 MALÝ, Jiří: Adoption of the Euro – a Necessity for New Members of the EU. In: KLVAČOVÁ, Eva, CHLUMSKÝ, Jiří, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Czech Experience of Economic Transition and EU Accession Processes. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 107-140. ISBN 80-86419-85-1.

91.                 MALÝ, Jiří: Členství v EU posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 2, s. 71-80. ISSN 0572-3043.

92.                 MALÝ, Jiří: Nenaplněné hrozby po vstupu České republiky do EU. In: KLVAČOVÁ, Eva et al. Prohlubování evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2004, s. 85-93. ISBN 80-86419-78-9.

93.                 MALÝ, Jiří: Přijetí eura – nezbytnost pro nové členy EU. In: KLVAČOVÁ, Eva et al. Prohlubování evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2004, s. 94-125. ISBN 80-86419-78-9.

94.                 MALÝ, Jiří: Rozšíření EU – ve jménu moci a nových nadějí. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 3, s. 51-58. ISSN 0572-3043.

95.                 MALÝ, Jiří: Teorie optimální měnové oblasti jako špatný indikátor konvergence. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 11, č. 6, s. 65-75. ISSN 0572-3043.

96.                 MALÝ, Jiří: Porovnání finančního zajištění výzkumu a vývoje ve vyspělých zemích a ve středoevropských státech, které uzavřely rozhovory o přistoupení k EU. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 11, č. 2, s. 64-73. ISSN 0572-3043.

97.                 MALÝ, Jiří: Globalizace – spása, nebo pohroma? Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 6, s. 73-82. ISSN 0572-3043.

98.                 FASSMANN, Martin, KLVAČOVÁ, Eva, PICK, Miloš, UNGERMANN, Jaroslav, VINTROVÁ, Růžena: Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie (Nové příležitosti, možná rizika). 1. vyd. Praha : VŠE, 2001. 256 s. ISBN 80-245-0197-X. Zpracováno podle zadání Rady vlády pro ekonomickou a sociální strategii. (Další autoři: MALÝ, Jiří aj.).

99.                 MALÝ, Jiří: Rizika zavedení EURA. Acta Oeconomica Pragensia, 1999, roč. 7, č. 3, s. 478-483. ISSN 0572-3043.

100.               MALÝ, Jiří: Měnový kurz v procesu ekonomické transformace České republiky. Acta Oeconomica Pragensia, 1997, roč. 5, č. 5, s. 151-173. ISSN 0572-3043.

101.               MALÝ, Jiří: Kritéria z Maastrichtu – nesplnitelný sen? Politická ekonomie, 1996, roč. XLIV, č. 5, s. 654-664. ISSN 0032-3233.

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu