Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.

foto

Odborná praxe:

2005-2010   NEWTON College, a. s. – prorektorka pro vědu a výzkum

2001-2009   Vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky při Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

1992-2000   Economia, a. s. – zástupce šéfredaktora a později šéfredaktorka týdeníku Ekonom, prestižní ceny za ekonomickou žurnalistiku – 1996 City Bank Award for Excellence in Journalism, 1997 Cena Jaroslava Preisse, 1998 Cena guvernéra České národní banky

1990-1992   Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci – poradkyně ministra

1981-1990   Ekonomický ústav ČSAV – vedoucí vědecká pracovnice, vedoucí týmu pro průmyslovou a strukturální politiku, členka vědecké rady

1966-1981   Ústav pro ekonomiku a řízení vědeckotechnického rozvoje, od roku 1974 vedoucí hlavního úkolu SPEV „Výzkumný a vývojový potenciál ČSSR v kontextu mezinárodního srovnání“

 

Další pracovní aktivity:

2001-2009   členka Teamu Europe a externí lektor Informačního centra EU při delegaci EK v Praze

2001-2002   členka užšího autorského expertního týmu pro zpracování studie „Sociální a ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie“ podle projektu zadaného Radou vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii

2000-2001   členka užšího autorského expertního týmu pro zpracování studie „Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie“ podle projektu zadaného Radou vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii

1996-2000   Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Výzkumné středisko integrace ČR do evropské ekonomiky – vědecká pracovnice

1998             organizace zpracování a autorská účast na zprávě Human Development Report 1998 v rámci United Nations Development Programme

1993-1996   garant národního výzkumu pro Privatization Project – Open Society Fund, CEU, průběžné organizování výzkumu a zpracovávání národních zpráv (dvakrát ročně) podle požadavků zadavatele, hlavní témata – ekonomická transformace, privatizace, kapitálový trh, zahraniční obchod

 

Vzdělání:

2004             docent, mezinárodní obchod

1982             ukončení externí vědecké přípravy na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomika průmyslu

1965             absolutorium Vysoké škole ekonomické v Praze, obor národohospodářské plánování


Publikace:

1.                   KLVAČOVÁ, Eva: Zajetí státu finančními zájmovými skupinami jako hlavní příčina ekonomické krize. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, SEREGHYOVÁ, Jana. Světová ekonomická krize: příčiny, projevy, perspektivy. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 9-29. ISBN 978-80-7431-012-6.

2.                   KLVAČOVÁ, Eva: Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 13-35. ISBN 978-80-904281-2-6.

3.                   KLVAČOVÁ, Eva: Finanční a ekonomická krize – dlouhodobé příčiny a krátkodobé spouštěče. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 87-97. ISBN 978-80-904281-2-6.

4.                   KLVAČOVÁ, Eva: Visegrad countries: a five year run-up to the EU. Warsaw 26. 6. 2009 – 27. 6. 2009. In: KAWECKA-WYRZYKOWSKA, Elzbieta (ed.). Five years of the EU eastward enlargement effects on Visegrad countries: lessons for the future. Warszawa : Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, 2009, s. 35-49. ISBN 978-83-7378-486-4.

5.                   KLVAČOVÁ, Eva: Den, kdy došly prachy. (Rec.: VODIČKA, Milan, Den, kdy došly prachy. 1. vyd. Praha : Práh, 2009.) In: Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 3, s. 129-133. ISSN 1801-7118.

6.                   KLVAČOVÁ, Eva: Finanční krize: destruktivní kreace není kreativní destrukce. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 2, s. 10-31. ISSN 1801-7118.

7.                   KLVAČOVÁ, Eva: Česká cesta k euru: z bezpečného přístavu na palubu velkého parníku. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 1, s. 6-28. ISSN 1801-7118.

8.                                      KLVAČOVÁ, Eva: Helena Fialová, Jan Fiala: Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. (Rec.: FIALOVÁ, Helena, FIALA, Jan, Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. 2. vyd. Praha : A plus, 2009.) In: Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 1, s. 148-149. ISSN 1801-7118.

9.                                      KLVAČOVÁ, Eva: O nekotorych problemach obučenija i naučnych issledovanij v vysšich učebnych zavedenijach Češskoj respubliki. Sankt-Peterburg 9. 10. 2008. In: KORNEJČUK, G. V., LEVANKOVA, V. A. (ed.). Čelovečeskij kapital v globalnoj ekonomike. Sankt-Peterburg : Izdatelstvo Politechničeskogo universiteta, 2009, s. 47-61. ISBN 978-5-7422-2166-1.

10.                                  KLVAČOVÁ, Eva: Místo volného obchodu a protekcionismu ve spektru národních zájmů České republiky a dalších zemí. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana, MRÁČEK, Karel, WAWROSZ, Petr. České národní zájmy v procesu evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 9-36. ISBN 978-80-86946-89-4.

11.                 KLVAČOVÁ, Eva: Konkurenceschopnost, nebo přitažlivost? In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 11-25. ISBN 978-80-86946-84-9.

12.                 KLVAČOVÁ, Eva: Evropský a americký model konkurenceschopnosti. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 26-57. ISBN 978-80-86946-84-9.

13.                 KLVAČOVÁ, Eva: Lisabonská strategie posílení evropské konkurenceschopnosti. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 89-118. ISBN 978-80-86946-84-9.

14.                 KLVAČOVÁ, Eva: Obavy ze vstupu České republiky do EU založené na chybných předpokladech. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 157-171. ISBN 978-80-86946-84-9.

15.                 KLVAČOVÁ, Eva: Národní plán zavedení eura v České republice jako zásadní institucionální změna. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 184-195. ISBN 978-80-86946-84-9.

16.                 KLVAČOVÁ, Eva: Nacionální a transnacionální dobývání renty. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 11-39. ISBN 978-80-86946-75-7.

17.                 KLVAČOVÁ, Eva: Dostihy národních států v konkurenceschopnosti jako forma dobývání renty. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 41-65. ISBN 978-80-86946-75-7.

18.                 KLVAČOVÁ, Eva: Podnikatelské prostředí a tlak na jeho reformy. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 66-79. ISBN 978-80-86946-75-7.

19.                 KLVAČOVÁ, Eva: Hodnocení konkurenceschopnosti zemí panelem expertů. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 80-90. ISBN 978-80-86946-75-7.

20.                 KLVAČOVÁ, Eva: Vliv proměn institucionálního rámce EU na konkurenceschopnost české ekonomiky. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 7/2008. Praha : Nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 80-86729-42-7.

21.                 KLVAČOVÁ, Eva: Doktrína konkurenceschopnosti národních států a některá její úskalí. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 5-17. ISBN 978-80-903122-8-9.

22.                 KLVAČOVÁ, Eva: Přístupy EU a USA k dosahování vysoké úrovně konkurenceschopnosti. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 18-39. ISBN 978-80-903122-8-9.

23.                 KLVAČOVÁ, Eva: Lisabonská smlouva versus Lisabonská strategie. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 48-67. ISBN 978-80-903122-8-9.

24.                 KLVAČOVÁ, Eva: Nenaplněné obavy ze ztráty konkurenceschopnosti po vstupu do Evropské unie. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 68-82. ISBN 978-80-903122-8-9.

25.                 KLVAČOVÁ, Eva: Hodnotící kritéria, definování potřeb konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha 30. 10. 2008. In: Odstraňování bariér konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2008, s. 15-25. ISBN 978-80-904281-0-2.

26.                 KLVAČOVÁ, Eva: Připravenost České republiky na přijetí společné evropské měny. Praha 17. 9. 2008. In: Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny. Praha : NEWTON College, 2008, s. 9-90. ISBN 978-80-903122-9-6.

27.                 KLVAČOVÁ, Eva: Přínosy a rizika přijetí eura pro tuzemskou ekonomiku. Praha 17. 9. 2008. In: Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny. Praha : NEWTON College, 2008, s. 91-155. ISBN 978-80-903122-9-6.

28.                 KLVAČOVÁ, Eva: Konkurenceschopnost národních států a světových regionů (některé pochybnosti, nezodpovězené otázky). Brno 5. 2. 2008 – 6. 2. 2008. In: Konkurenceschopnost podniků. Část III. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 33-39. ISBN 978-80-210-4521-7.

29.                 KLVAČOVÁ, Eva: Nobelova cena pro Paula Krugmana. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 4, s. 3-11. ISSN 1801-7118.

30.                 KLVAČOVÁ, Eva: Problémy výuky a výzkumu na českých vysokých školách a jejich vliv na tvorbu lidského kapitálu. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 4, s. 74-84. ISSN 1801-7118.

31.                 KLVAČOVÁ, Eva: Postlisabonský konsensus pro evropskou budoucnost. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 3, s. 59-65. ISSN 1801-7118.

32.                 KLVAČOVÁ, Eva: Měkká data v hodnocení konkurenceschopnosti národních ekonomik. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 2, s. 22-31. ISSN 1801-7118.

33.                 KLVAČOVÁ, Eva: Proexportní politika: teorie, ideologie, realita. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 1, s. 11-39. ISSN 1801-7118.

34.                 KLVAČOVÁ, Eva: Velký dostih konkurenceschopnosti zemí a světových regionů. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Základy evropské konkurenceschopnosti. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 9-23. ISBN 978-80-86946-54-2.

35.                 KLVAČOVÁ, Eva: Národní plán zavedení eura v České republice: zatím bez termínu. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Základy evropské konkurenceschopnosti. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 64-76. ISBN 978-80-86946-54-2.

36.                 KLVAČOVÁ, Eva: Reformy podnikatelského prostředí: dopady do veřejných financí. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 9-20. ISBN 978-80-86946-56-6.

37.                 KLVAČOVÁ, Eva: Competitiveness of Countries and World Regions: Rational Objective, or a Well Hidden Trap. Prague 27. 9. 2007. In: Institutional conditions for the successful integration of the national states into the contemporary globalized world economy. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 34-49. ISBN 978-80-86946-55-9.

38.                 KLVAČOVÁ, Eva: Podmínky pro fungování partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR. Praha 19. 9. 2007. In: Public Private Partnership. Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru. Praha : NEWTON College, 2007, s. 9-61. ISBN 80-903122-7-6.

39.                 KLVAČOVÁ, Eva: Ochrana lidských práv a/nebo konkurenceschopnost. Praha 20. 4. 2007. In: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. Praha : Eva Rozkotová – IFEC, 2007, s. 47-60. ISBN 978-80-85889-91-8.

40.                 KLVAČOVÁ, Eva: Hra o nejbližší možný termín (O Národním plánu zavedení eura v České republice). Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 4, s. 3-14. ISSN 1801-7118.

41.                 KLVAČOVÁ, Eva: Václav Klaus & Vladimír Tomšík – Makroekonomická fakta české transformace. (Rec.: KLAUS, Václav, TOMŠÍK, Vladimír, Makroekonomická fakta české transformace. 1. vyd. Brno : NC Publishing, 2007.) In: Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 4, s. 148-150. ISSN 1801-7118.

42.                 KLVAČOVÁ, Eva: Konkurenceschopnost zemí a světových regionů: racionální cíl, nebo dobře ukrytá past? Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 3, s. 23-35. ISSN 1801-7118.

43.                 KLVAČOVÁ, Eva: Fetiš ekonomů očima výtvarníků aneb neuctivý pohled na hrubý domácí produkt. (Rec.: Kol., Hrubý domácí produkt – expozice Galerie hlavního města Prahy.) In: Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 3, s. 130-132. ISSN 1801-7118.

44.                 KLVAČOVÁ, Eva: Příklady (ne)hodné následování: vypovídací schopnost indexu snadnosti podnikání. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 2, s. 6-16. ISSN 1801-7118.

45.                 KLVAČOVÁ, Eva: Řešení rébusu konkurenceschopnosti (Evropská unie versus USA). Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 1, s. 12-33. ISSN 1801-7118.

46.                 KLVAČOVÁ, Eva: Sem ošibočnych predposylok (institucionalnye i ekonomičeskie posledstvija vstuplenija v ES). Sankt-Peterburg 18. 12. 2006. In: Kornejčuk, G. V. (ed.). Ekonomičeskie instituty informacionnogo obščestva. Sankt-Peterburg : Izdatelstvo Politechničeskogo universiteta, 2007, s. 68-85. ISBN 5-7422-I437-5.

47.                 KLVAČOVÁ, Eva: Možnost dobývat rentu jako brzda invencí a inovací. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Dobývání renty: teorie a praxe. Praha : Professional Publishing, 2006, s. 9-23. ISBN 80-86946-24-X.

48.                 KLVAČOVÁ, Eva: Potřebuje Evropská unie Lisabonskou strategii? In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Lisabonská strategie: posílí, nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost? Praha : Professional Publishing, 2006, s. 9-48. ISBN 80-86946-25-8.

49.                 KLVAČOVÁ, Eva: Negativní očekávání, pozitivní skutečnost (sedm mylných předpokladů o vstupu do EU). In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Lisabonská strategie: posílí, nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost? Praha : Professional Publishing, 2006, s. 79-92. ISBN 80-86946-25-8.

50.                 KLVAČOVÁ, Eva: Reflexe zkušeností ze zkráceného programového období 2004-2006. Praha 20. 9. 2006. In: Konkurenceschopnost – konvergence – kooperace. Praha : Centre for Democracy, 2006, s. 9-76. ISBN 80-903122-6-8.

51.                 KLVAČOVÁ, Eva: Nekřičte „Hoří” v přeplněném sále. (Rec.: KRUGMAN, Paul, The Return of Depression Economics. 1. vyd. New York : W.W.Norton&Company Inc., 1999.) In: Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 4, s. 107-110. ISSN 1801-7118.

52.                 KLVAČOVÁ, Eva: Hrozba šokem a reálné výsledky (ekonomické a sociální důsledky vstupu do EU). Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 3, s. 37-51. ISSN 1801-7118.

53.                 KLVAČOVÁ, Eva: Velké manévry Lisabonské strategie. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 2, s. 6-29. ISSN 1801-7117.

54.                 KLVAČOVÁ, Eva: Dobývání renty jako dominantní vlastnost současné globalizované ekonomiky. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 1, s. 7-23. ISSN 1801-7118.

55.                 KLVAČOVÁ, Eva: Institutional and Economics Impacts of EU-Accession for the Czech Republic. Bratislava 30. 5. 2006. In: ŠIKULA, Milan, HVOZDÍKOVÁ, Veronika (ed.). Performance and Perspective of the European Union as Seen by the New Member States. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences, 2006, s. 35-60. ISBN 80-7144-151-1.

56.                 KLVAČOVÁ, Eva: Corporate governance: normy chování pro globálně operující korporace. Praha 26. 4. 2006. In: BAŽANTOVÁ, Libuše, HRABA, Zdeněk (ed.). Corporate governance – aktuální problémy teorie a podnikové praxe. Praha : Prospektrum, 2006, s. 43-54. ISBN 80-7175-140-5.

57.                 KLVAČOVÁ, Eva: Fenomén globalizace a soupeření států a regionů v disciplíně konkurenceschopnost. Scientia et Societas, 2005, roč. I, č. 1, s. 17-38. ISSN 1801-7118.

58.                 KLVAČOVÁ, Eva: Jeremy Rifkin: Evropský sen. (Rec.: RIFKIN, Jeremy, The European Dream. New York : Jeremy P./Tarcher/Penguin, 2004.) In: Scientia et Societas, 2005, roč. I, č. 1, s. 69-73. ISSN 1801-7118.

59.                 KLVAČOVÁ, Eva: Dobývání renty v globalizované ekonomice. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana, CHLUMSKÝ, Jiří. Státní pomoc, nebo dobývání renty? Praha : Professional Publishing, 2005, s. 9-38. ISBN 80-86946-06-1.

60.                 KLVAČOVÁ, Eva: Příčiny a důsledky inverze role státu a podnikové sféry v globalizované ekonomice. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana, CHLUMSKÝ, Jiří. Státní pomoc, nebo dobývání renty? Praha : Professional Publishing, 2005, s. 39-83. ISBN 80-86946-06-1.

61.                 KLVAČOVÁ, Eva: Economic Transformation from the Aspects of Interests. In: KLVAČOVÁ, Eva, CHLUMSKÝ, Jiří, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Czech Experience of Economic Transition and EU Accession Processes. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 9-39. ISBN 80-86419-85-1.

62.                 KLVAČOVÁ, Eva: Institutional Connections of the Integration of the Czech Republic into the European Union. In: KLVAČOVÁ, Eva, CHLUMSKÝ, Jiří, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Czech Experience of Economic Transition and EU Accession Processes. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 57-89. ISBN 80-86419-85-1.

63.                 KLVAČOVÁ, Eva: Evropská ústava v roli institucionálního rámce pro strategie konkurenceschopnosti. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 7, s. 79-93. ISSN 0572-3043.

64.                 KLVAČOVÁ, Eva: Institutional Changes, Social and Economic Costs and Benefits of the Integration of the Czech Republic in the EU. Wroclaw 20. 5. 2004 – 21. 5. 2004. In: KUNDERA, Jaroslaw (ed.). Rozszerzenie Unii Europejskiej. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2005, s. 142-155. ISBN 83-229-2581-6. ISSN 0239-6661.

65.                 KLVAČOVÁ, Eva: Měření konkurenceschopnosti zemí: teoretické základy a praktické výsledky. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 2, s. 31-48. ISSN 0572-3043.

66.                 KLVAČOVÁ, Eva: Historické proměny evropské sociální politiky. In: KLVAČOVÁ, Eva et al. Prohlubování evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2004, s. 67-84. ISBN 80-86419-78-9.

67.                 KLVAČOVÁ, Eva: Reformní priority EU pro plnění Lisabonské strategie. Praha 8. 11. 2004. In: CIHELKOVÁ, Eva et al. (ed.). Konvergence nových členských států EU k ekonomické úrovni vyspělých západoevropských zemí. Praha : Oeconomica, 2004, s. 2-12. ISBN 80-245-0817-6.

68.                 KLVAČOVÁ, Eva: Devatero přikázání pro všechny členské země EU, čtvero dalších pro Českou republiku. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 3, s. 38-50. ISSN 0572-3043.

69.                 KLVAČOVÁ, Eva: Vývoj české společnosti a ekonomiky na přelomu století s důrazem na období 2000-2003 a jeho dopady na bilaterální spolupráci s Rakouskem. In: Cihelková, Eva a kol. ČR – Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce. Vědecký projekt z oblasti mezinárodních vztahů pro rok 2003-2004. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2004. 36 s. ISBN 80-245-0827-3. Kapitola 1.1.

70.                 KLVAČOVÁ, Eva: Podnikatelské prostředí v České republice a Rakousku. In: Cihelková, Eva a kol. ČR – Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce. Vědecký projekt z oblasti mezinárodních vztahů pro rok 2003-2004. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2004. 19 s. ISBN 80-245-0827-3. Kapitola 2.3.

71.                 KLVAČOVÁ, Eva: Vstup České republiky do EU: Oslabení nebo posílení role státu? 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2003. 176 s. ISBN 80-86419-55-X.

72.                 KLVAČOVÁ, Eva: Competitiveness, sustainability of growth, social cohesion Compatible, or incompatible goals? Suitable, or unsuitable both for member. Bratislava 26. 4. 2003 – 27. 4. 2003. In: SIKULA, Milan (ed.). Monitoring preparations of transition countries for EU-accession. Bratislava : Institute of Slovak and World Economy of Slovak Academy of Sciences, 2003, s. 19-28. ISBN 80-7144-132-5.

73.                 KLVAČOVÁ, Eva: Euro je val proti globalizačním rizikům (Rozhovor s doc. Ing. Oldřichem Dědkem, CSc., viceguvernérem České národní banky). Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 11, č. 6, s. 9-14. ISSN 0572-3043.

74.                 KLVAČOVÁ, Eva: Mezi dvěma paradigmaty. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 11, č. 6, s. 196-213. ISSN 0572-3043.

75.                 KLVAČOVÁ, Eva: Kultivace institucionálního rámce jako základní přínos vstupu České republiky do Evropské unie. Politická ekonomie, 2003, roč. LI, č. 2, s. 236-253. ISSN 0032-3233.

76.                 FASSMANN, Martin, VINTROVÁ, Růžena, PICK, Miloš, KLVAČOVÁ, Eva, UNGERMANN, Jaroslav: Sociální a ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie. Ekonomická konvergence, konkurenceschopnost a sociální soudržnost. 1. vyd. Praha : Rada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, 2002. 375 s. ISBN 80-238-8699-1.

77.                 SLOVÁČKOVÁ, Petra, WAWROSZ, Petr, KLVAČOVÁ, Eva: Průvodce podnikatele právem Evropského společenství. 1. vyd. Praha : Rada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, 2002. 134 s. ISBN 80-238-8700-9.

78.                 KLVAČOVÁ, Eva: Institutional framework cultivation as the main benefit of the Czech accession to the EU. Praha 3. 10. 2002 – 6. 10. 2002. In: CHLUMSKÝ, Jiří, KLVAČOVÁ, Eva, MESÁROŠ, Oldřich, SEREGHYOVÁ, Jana (ed.). Institutional, economic and social impacts of EU accession. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2002, s. 17-39. ISBN 80-245-0464-2.

79.                 KLVAČOVÁ, Eva: Morální problém globalizované ekonomiky: Neviditelný nevidomý vlastník. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 8, s. 27-38. ISSN 0572-3043.

80.                 KLVAČOVÁ, Eva: Ratingy národních ekonomik v roli akcelerátoru globalizačního procesu. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 6, s. 32-47. ISSN 0572-3043.

81.                 KLVAČOVÁ, Eva: Zasedání Evropské rady v Barceloně. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 1, s. 203-211. ISSN 0572-3043.

82.                 KLVAČOVÁ, Eva: Národní státy v období globalizace: Hledání nové rovnováhy. In: BERNÁŠEK, Václav et al. Globalizační procesy ve světové ekonomice. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2002, s. 55-63. Řada vědeckých publikací 2. ISBN 80-245-0265-8.

83.                 KLVAČOVÁ, Eva: Kultivace institucionálního rámce jako základní přínos vstupu ČR do EU. Plzeň 24. 6. 2002 – 30. 6. 2002. In: Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002, s. 329-336. ISBN 80-86473-39-2.

84.                 FASSMANN, Martin, KLVAČOVÁ, Eva, PICK, Miloš, UNGERMANN, Jaroslav, VINTROVÁ, Růžena: Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie (Nové příležitosti, možná rizika). 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2001. 256 s. ISBN 80-245-0197-X. Zpracováno podle zadání Rady vlády pro ekonomickou a sociální strategii. (Další autoři: MALÝ, Jiří aj.).

85.                 ROBINSON, Joan: Ekonomická filozofie. Přel. Klvačová, Eva. Praha : Professional Publishing, 2001. 108 s. ISBN 80-86419-08-8.

86.                 KLVAČOVÁ, Eva: Euroskepticismus jako reakce na uzavírání institucionální mezery. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 8, s. 33-44. ISSN 0572-3043.

87.                 KLVAČOVÁ, Eva: Pravidla hry důstojná pojmu liberalismus. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 6, s. 29-39. ISSN 0572-3043.

88.                 KLVAČOVÁ, Eva: N. Gregory Mankiw: Zásady ekonomie. (Rec.: MANKIW, N. Gregory, Zásady ekonomie. Praha : Grada Publishing, 1999.) In: Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 6, s. 255-257. ISSN 0572-3043. Originál vyšel v USA v roce 1998. ISBN 0-324-16862-4.

89.                 KLVAČOVÁ, Eva: Evropská unie jako institucionální kotva České republiky. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 4, s. 5-25. ISSN 0572-3043.

90.                 KLVAČOVÁ, Eva: Očekávané přínosy integrace České republiky do Evropské unie. In: Vliv integračních procesů na konkurenční schopnost mladých trhů. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky, 2001, s. 53-66. ISBN 80-245-0182-1.

91.                 KLVAČOVÁ, Eva: Úloha státu v české ekonomické transformaci. In: Aktuální problémy integrace České republiky do Evropské unie. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky, 2001, s. 61-94. ISBN 80-245-0151-1.

92.                 KLVAČOVÁ, Eva: The Role of the State in the Czech Economic Transformation. In: Main issues of integration of the Czech Republic into the European Union. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky, 2001, s. 61-93. ISBN 80-245-0183-X.

93.                 KLVAČOVÁ, Eva: Promoting Competitive Strength through the Washington Consensus. Praha 1. 6. 2000 – 4. 6. 2000. In: Monitoring preparations of transition countries for EU-accession. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky, 2000, s. 65-72. ISBN 80-245-0102-3.

94.                 KLVAČOVÁ, Eva: Veřejné finance: Volný pád do deficitu a dluhu. In: Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 1998. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Výzkumné středisko integrace České republiky do evropské ekonomiky, 1998, s. 53-62. ISBN 80-7079-430-5. 5. kapitola.

95.                 KLVAČOVÁ, Eva: Stát v době dobývání renty. In: Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 1998. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Výzkumné středisko integrace České republiky do evropské ekonomiky, 1998, s. 7-21. ISBN 80-7079-430-5. 1. kapitola.

96.                 KLVAČOVÁ, Eva: Hra o podobu vlastnických práv. In: Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 1998. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Výzkumné středisko integrace České republiky do evropské ekonomiky, 1998, s. 43-48. ISBN 80-7079-430-5. 4. kapitola.

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu