Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu
Ing. Ivana Dostálová

Foto Dostálová

Odborná praxe:

2001-            Ministerstvo financí ČR, odbor Evropská unie, oddělení koordinace hospodářských politik – analytik

1995-2001   Economia a. s., týdeník Ekonom – redaktorka zahraniční rubriky

1992-1994   Ústav pro hospodářskou politiku – vedoucí redaktorka časopisu Národní hospodářství

1990-1992   Federální ministerstvo pro strategické plánování, poté přejmenované na Federální ministerstvo hospodářství – analytik (zpracovávání makroekonomických analýz)

1988-1990   SPK, odbor obrany – překlady a analýzy zahraničních studií

1986-1988   Ministerstvo zdravotnictví – odborná referentka

1975-1986   Centrotex – odbor Public Relations


Další pracovní aktivity:

2006-            NEWTON College, a. s. – vědecká pracovnice

2004-2008   Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky – vědecká pracovnice


Praxe v zahraničí:

1979-1983   Obchodní oddělení FMZO, Montreal – sekretářka a účetní


Vzdělání:

1988             všeobecná státní zkouška – angličtina (Jazyková škola Praha)

1987             odborná státní zkouška – angličtina (JASPEX, PF UK)

1975             absolutorium Vysoké školy ekonomické v Praze


Znalosti získané v zahraničí:

2004             Rakousko kurs Koordinace hospodářské politiky EU (EK)

2001             Rakousko kurs Řízení veřejných výdajů (MMF)

2000             USA studijní pobyt e-commerce (Ministerstvo zahraničí USA)

1991             Japonsko makroekonomický seminář (japonská vláda)


Publikace:

1.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Makrofinanční pomoc Ukrajině jako součást snah o stabilizaci ve východním sousedství EU. Brno 20. 11. 2015. In: Evropská unie a její proměny v období globální nestability. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 124-127. ISBN 978-80-87764-05-3.

2.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Kvalita podnikatelského prostředí v EU a USA podle hodnocení Světové banky. Brno 10. 4. 2015. In: Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 28-39. ISBN 978-80-87764-04-6.

3.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Vládní regulace a podnikání – srovnání kvality podnikatelského prostředí v EU a USA. Brno 10. 4. 2015. In: Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2015, s. 119-122. ISBN 978-80-87764-04-6.

4.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Porovnání vládních regulací a kvality podnikatelského prostředí v Evropské unii a USA. Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 2, s. 15-25. ISSN 1801-7118.

5.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst? Brno 21. 11. 2014. In: Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 137-140. ISBN 978-80-87764-03-9.

6.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Hodnocení a podpora konkurenceschopnosti v novém institucionálním rámci eurozóny. Brno 11. 4. 2014. In: Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 42-49. ISBN 978-80-87764-02-2.

7.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny. Brno 11. 4. 2014. In: Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, s. 140-143. ISBN 978-80-87764-02-2.

8.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Nový institucionální rámec eurozóny: větší důraz na konkurenceschopnost. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 2, s. 27-33. ISSN 1801-7118.

9.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Pravidla pro rozpočtový dohled v EU a eurozóně po reformě z let 2010-2013. Brno 22. 11. 2013. In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 70-80. ISBN 978-80-87764-01-5.

10.                   DOSTÁLOVÁ, Ivana: Nová podoba fiskálních pravidel EU a eurozóny po tříleté reformě. Brno 22. 11. 2013. In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 152-160. ISBN 978-80-87764-01-5.

11.                   DOSTÁLOVÁ, Ivana: Odlišný přístup Česka a Slovenska k pojetí hospodářské a fiskální politiky v EU. Brno 19. 4. 2013. In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : NEWTON College, Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, s. 133-138. ISBN 978-80-87764-00-8.

12.                   DOSTÁLOVÁ, Ivana: Přísnější fiskální pravidla pro EU a eurozónu: zlepší fungování měnové unie? Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 36-44. ISSN 1801-7118.

13.                   DOSTÁLOVÁ, Ivana: Cesta k fiskální, hospodářské a politické unii v eurozóně: opatření, překážky, rozdílné postoje. Brno 16. 11. 2012. In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 40-54. ISBN 978-80-904281-9-5.

14.                   DOSTÁLOVÁ, Ivana: Cesta k fiskální unii: uskutečněné a navrhované kroky, nesoulad v názorech mezi členy EU. Brno 16. 11. 2012. In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 178-182. ISBN 978-80-904281-9-5.

15.                   DOSTÁLOVÁ, Ivana: Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci? Brno 4. 5. 2012. In: Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2012, s. 170-177. ISBN 978-80-904281-8-8.

16.                   DOSTÁLOVÁ, Ivana: Snahy o vytvoření fiskální a hospodářské unie v eurozóně: opatření, diskuse, rozpory. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 4, s. 30-41. ISSN 1801-7118.

17.                   DOSTÁLOVÁ, Ivana: Six-pack, two-pack, fiskální úmluva: cesta k fiskální odpovědnosti, nebo k fiskální integraci? Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 42-55. ISSN 1801-7118.

18.                                  DOSTÁLOVÁ, Ivana: Energetická strategie EU a české národní zájmy. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 143-165. ISBN 978-80-7431-061-4.

19.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Prosazování národních zájmů České republiky v kontextu reformy ekonomického řízení v EU. In: MALÝ, Jiří, WAWROSZ, Petr, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana: Globalizace, integrace a české národní zájmy. Praha : Professional Publishing, 2011, s. 220-243. ISBN 978-80-7431-061-4.

20.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Předpokládaná a realizovaná opatření proti dluhové krizi v eurozóně a jejich účinnost. Brno 25. 11. 2011. In: Evropský institucionální rámec a základy globální regulace. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 198-203. ISBN 978-80-904281-7-1.

21.                                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Pokrok a problémy při posilování makroekonomického dohledu a koordinace hospodářských politik v EU. Brno 6. 5. 2011. In: Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2011, s. 146-152. ISBN 978-80-904281-6-4.

22.                     DOSTÁLOVÁ, Ivana: Posílení dohledového mechanismu v EU – nová pravidla pro ekonomické řízení. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 2, s. 6-25. ISSN 1801-7118.

23.                       DOSTÁLOVÁ, Ivana: Reakce EU na pnutí v eurozóně: změny pravidel a institucí pro měnovou unii. Brno 12. 11. 2010. In: Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 146-153. ISBN 978-80-904281-5-7.

24.                       DOSTÁLOVÁ, Ivana: Dopady nového institucionálního rámce EU na koordinaci hospodářských politik. Brno 7. 5. 2010. In: Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2010, s. 154-163. ISBN 978-80-904281-3-3.

25.                       DOSTÁLOVÁ, Ivana: Zahraniční rozvojová spolupráce v kontextu fiskální konsolidace v České republice. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 4, s. 74-101. ISSN 1801-7118.

26.                       DOSTÁLOVÁ, Ivana: Prostor ke koordinaci hospodářských politik vytvořený Lisabonskou smlouvou. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 2, s. 15-28. ISSN 1801-7118.

27.                       DOSTÁLOVÁ, Ivana: Regulace odměňování ve finančním sektoru jako opatření ke snížení podstupovaných rizik. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 1, s. 39-53. ISSN 1801-7118.

28.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Snahy o omezení morálního hazardu a podstupování nadměrného rizika ve finančním sektoru. Brno 13. 11. 2009. In: Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, NEWTON College, 2009, s. 156-164. ISBN 978-80-904281-2-6.

29.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Mezinárodní financování ochrany klimatu z pohledu národních zájmů České republiky. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 4, s. 52-76. ISSN 1801-7118.

30.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Vliv světové ekonomické krize na hospodářský a sociální vývoj skandinávských zemí: lekce pro Českou republiku. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 3, s. 65-86.  ISSN 1801-7118.

31.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Testování skandinávského hospodářského modelu globální ekonomickou krizí. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 1, s. 61-80. ISSN 1801-7118.

32.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Energetická strategie Evropské unie a národní zájmy členských zemí. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana, MRÁČEK, Karel, WAWROSZ, Petr. České národní zájmy v procesu evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 59-78. ISBN 978-80-86946-89-4.

33.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Mandatorní sociální výdaje státu jako oběť dobývání renty. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance. Praha : Professional Publishing, 2008, s. 148-172. ISBN 978-80-86946-75-7.

34.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Dopravní politika Evropské unie z hlediska realizace národních zájmů členských zemí. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 4, s. 113-137. ISSN 1801-7118.

35.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Proměny vlivu zájmových skupin na české veřejné finance. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 3, s. 86-105. ISSN 1801-7118.

36.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Reforma mandatorních sociálních výdajů v České republice a dobývání renty. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 75-99. ISBN 978-80-86946-56-6.

37.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Konfrontace zájmů při snižování mandatorních sociálních výdajů v České republice. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 4, s. 63-86. ISSN 1801-7118.

38.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Evropská energetická strategie ve světle národních zájmů České republiky. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 2, s. 65-79. ISSN 1801-7118.

39.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Konfrontace zájmů v procesu přípravy České republiky na zavedení eura. In: KLVAČOVÁ, Eva, MRÁČEK, Karel, MALÝ, Jiří, DOSTÁLOVÁ, Ivana. Dobývání renty: teorie a praxe. Praha : Professional Publishing, 2006, s. 84-107. ISBN 80-86946-24-X.

40.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Příprava České republiky na přijetí eura: konfrontace zájmů, záměrů a iluzí. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 4, s. 25-44. ISSN 1801-7118.

41.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Fiskální politika České republiky ve světle hodnocení mezinárodních organizací. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 2, s. 89-98. ISSN 1801-7118.

42.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Rakouské a finské předsednictví v Radě EU. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 1, s. 76-86. ISSN 1801-7118.

43.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Veřejné finance a fiskální politika ČR – stav a trendy. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana, CHLUMSKÝ, Jiří. Státní pomoc, nebo dobývání renty? Praha : Professional Publishing, 2005, s. 166-185. ISBN 80-86946-06-1.

44.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Hospodářský růst a jeho sociální aspekty v zemích Evropské unie. In: KLVAČOVÁ, Eva et al.Prohlubování evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2004, s. 28-66. ISBN 80-86419-78-9.

45.                 DOSTÁLOVÁ, Ivana: Podpora výzkumu a vývoje v EU jako podmínka zachování ekonomické prosperity a sociálního smíru. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 11, č. 2, s. 9-37. ISSN 0572-3043.

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu