Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.

foto

Odborná praxe:

2010-2011   NEWTON College, a. s., Institut evropské integrace vědecký pracovník

2001-2008   zástupce vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky při Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

1996-2000   vedoucí Výzkumného střediska integrace ČR do evropské ekonomiky při Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

1993-2008   Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů – docent na Katedře mezinárodního obchodu

1978-1993   Ekonomický ústav ČSAV (resp. AV ČR) – v letech 1992-1993 pověřen vedením, v letech 1988-1992 vedoucí odboru vyspělých tržních ekonomik, v letech 1978-1988 zástupce vedoucího odboru vyspělých tržních ekonomik

1971-1978   Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – vedoucí odboru důchodového zabezpečení

1968-1970   Katedra politické ekonomie Strojní fakulty ČVUT

1954-1967   VŠP – vysokoškolský pedagog
 

Vzdělání:

1966             habilitace na téma „Teorie optimálního ekonomického růstu“

1961             ukončení externí vědecké přípravy na VŠP

1954             absolutorium Ekonomické fakulty Státní univerzity v Sankt Peterburgu
 

Publikace:

 

1.                      CHLUMSKÝ, Jiří: Porovnání cest ke zvyšování ekonomické úrovně v Jižní Koreji a České republice. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 2, s. 66-74. ISSN 1801-7118.

2.                      CHLUMSKÝ, Jiří: Možnosti přibližování ekonomické úrovně méně rozvinutých zemí k vyspělým státům. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 1, s. 103-113. ISSN 1801-7118.

3.                   CHLUMSKÝ, Jiří: Nekotoryje voprosy ponimanija čelovečeskogo kapitala. Sankt-Peterburg 9. 10. 2008. In: KORNEJČUK, G. V., LEVANKOVA, V. A. (ed.). Čelovečeskij kapital v globalnoj ekonomike. Sankt-Peterburg : Izdatelstvo Politechničeskogo universiteta, 2009, s. 112-118. ISBN 978-5-7422-2166-1.

4.                   CHLUMSKÝ, Jiří: Problémy pojetí lidského kapitálu v ekonomice. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 4, s. 85-89. ISSN 1801-7118.

5.                   CHLUMSKÝ, Jiří: Rozdílné postavení států v globalizované ekonomice jako odraz působení silných zájmových skupin. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 3, s. 122-136. ISSN 1801-7118.

6.                   CHLUMSKÝ, Jiří: Catching up with the developed countries. Prague 27. 9. 2007. In: Institutional conditions for the successful integration of the national states into the contemporary globalized world economy. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 7-12. ISBN 978-80-86946-55-9.

7.                   CHLUMSKÝ, Jiří: Differenciacija ekonomičeskogo razvitija gosudarstv v period globalizacii. Sankt-Peterburg 18. 12. 2006. In: Kornejčuk, G. V. (ed.). Ekonomičeskie instituty informacionnogo obščestva. Sankt-Peterburg : Izdatelstvo Politechničeskogo universiteta, 2007, s. 46-67. ISBN 5-7422-I437-5.

8.                   CHLUMSKÝ, Jiří: Daň států za ekonomické zaostávání. In: KLVAČOVÁ, Eva, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel, DOSTÁLOVÁ, Ivana, CHLUMSKÝ, Jiří. Státní pomoc, nebo dobývání renty? Praha : Professional Publishing, 2005, s. 186-198. ISBN 80-86946-06-1.

9.                   CHLUMSKÝ, Jiří: European Integration Strengthens Sovereignty of Small Open Economies. In: KLVAČOVÁ, Eva, CHLUMSKÝ, Jiří, MALÝ, Jiří, MRÁČEK, Karel. Czech Experience of Economic Transition and EU Accession Processes. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 90-97. ISBN 80-86419-85-1.

10.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Intitucionální uspořádání a jeho vliv na konkurenceschopnost státu. Praha 8. 11. 2004. In: CIHELKOVÁ, Eva et al. (ed.). Konvergence nových členských států EU k ekonomické úrovni vyspělých západoevropských zemí. Praha : Oeconomica, 2004, s. 73-80. ISBN 80-245-0817-6.

11.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Problemy integracji gospodarczej Republiki Czeskiej z Unia Europejska. Krakow 18. 3. 2003 – 19. 3. 2003. In: KRUSZYNSKA, Agnieszka (ed.). Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sasiadów w przededniu poszerzenia. Krakow : DANTE, 2003, s. 163-167. ISBN 83-89500-05-1.

12.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Economic Convergence of the Czech Republic to the Core of EU Countries. Bratislava 26. 04. 2003 – 27. 04. 2003. In: SIKULA, Milan (ed.). Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. Bratislava : Institute of Slovak and World Economy of Slovak Academy of Sciences, 2003, s. 29-36. ISBN 80-7144-132-5.

13.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Ekonomická konvergence mezi ČR a EU. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 6, s. 23-31. ISSN 0572-3043.

14.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Problems of economic convergence between the Czech Republic and the EU. Praha 3. 10. 2002 – 6. 10. 2002. In: CHLUMSKÝ, Jiří, KLVAČOVÁ, Eva, MESÁROŠ, Oldřich, SEREGHYOVÁ, Jana (ed.). Institutional, economic and social impacts of EU accession. Praha : Institute of Integration of the Czech Republic into the European and World Economy and University of Economics, 2002, s. 3-15. ISBN 80-245-0464-2.

15.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Charakter zapojení ČR do ekonomiky EU. In: Aktuální problémy integrace České republiky do Evropské unie. Praha : VŠE, 2001, s. 13-31. ISBN 80-245-0151-1.

16.                 CHLUMSKÝ, Jiří: The Character of the Integration of the Czech Republic in the Economy of the European Union. In: Main Issues of International of the Czech Republic into the European Union. Praha : VŠE, 2001, s. 13-30. ISBN 80-245-0183-X.

17.                 CHLUMSKÝ, Jiří: The Competitiveness of the Czech Economy. Praha 26. 7. 2000 – 27. 7. 2000. In: SÝKORA, Jan (ed.). A New Dialogue Between Central Europe and Japan. A Tension Between Continuity and Change. Praha : Charles University, 2000, s. 117-123. ISBN 80-901206-5-2.

18.                 KUBIŠTA, Václav, BENÁČEK, Vladimír, DVOŘÁK, Pavel, FINGERLAND, Jaroslav, NEŠVERA, Václav, PLCHOVÁ, Božena, JIRGES, Tibor, CHLUMSKÝ, Jiří: Mezinárodní ekonomické vztahy. 1. vyd. Praha : HZ Editio, 1999. 378 s. ISBN 80-86009-29-7.

19.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Globalizace a ekonomická transformace. In: Zpráva o lidském rozvoji – Česká republika. Praha : VŠE, 1998, s. 23-32. ISBN 80-7079-430-5.

20.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Globalizace a ekonomická transformace. Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 8, s. 7-22. ISSN 0572-3034.

21.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Ekonomická čítanka (vnější ekonomické vztahy). Praha : VŠE, 1998. 350 s. ISBN 80-7079-154-3.

22.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Integrace ČR do evropské ekonomiky. 1. vyd. Praha : VŠE, 1997. 51 s. ISBN 80-7079-129-2.

23.                 CHLUMSKÝ, Jiří: Institucionální pohled na integraci ČR do světové ekonomiky. Acta Oeconomica Pragensia, 1997, č. 5, s. 7-24. ISSN 0572-3043.   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu