Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

Zvládání finančních krizí: evropský a americký model

  
Zvětšit obrázek

Rok vydání

2009

Nakladatelství

NEWTON College, a. s., Vzdělávací středisko na podporu demokracie

Počet stran

184

ISBN

978-80-904281-2-6

 

Obsah

Jiří Malý

Předmluva

Výkladový text

Eva Klvačová

Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize

Karel Mráček

Příčiny, důsledky a řešení současné krize ve finančním sektoru

Jiří Malý

Euro: katalyzátor, nebo inhibitor projevů finanční a ekonomické krize?

Moderátor:

Jiří Malý

Vědeckopopularizační seminář – dopolední blok

Eva Klvačová

Finanční a ekonomická krize – dlouhodobé příčiny a krátkodobé spouštěče

Karel Mráček

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru

Jiří Malý

(Ne)úspěšnost předpovědí vzniku finanční a ekonomické krize pohledem žebříčků konkurenceschopnosti

Moderátor:

Jiří Malý

Vědeckopopularizační seminář – odpolední blok

Jan Mládek

Regulace finančních trhů v EU jako odpověď na krizi – důsledky pro evropskou a světovou ekonomiku

Petr Wawrosz

Názorové střety nad novou regulací finančních trhů

Ivana Dostálová

Snahy o omezení morálního hazardu a podstupování nadměrného rizika ve finančním sektoru

Karel Mráček

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Jiří Malý

Odlišnosti v průběhu a některých způsobech řešení krize v zemích uvnitř a vně eurozóny

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu