Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny

  
Zvětšit obrázek

Rok vydání

2008

Nakladatelství

NEWTON College, a. s., Vzdělávací středisko na podporu demokracie

Počet stran

156

ISBN

978-80-903122-9-6

 

Obsah

Eva Klvačová

Předmluva

Moderátor:

Eva Klvačová

Blok A:

Připravenost České republiky na přijetí společné evropské měny

Miloslav Vlček

Stav připravenosti politické reprezentace na přijetí eura

Oldřich Dědek

Národní plán zavedení eura v ČR

Přemysl Mička

Euro k nám samo nepřijde (opatření, která je třeba udělat)

Vladislav Flek

Stav příprav v jednotlivých sektorech a úkoly pro další období

Michal Tomášek

Euro z pohledu českého právního řádu

Pavel Mertlík

Maastrichtská kritéria a reálná konvergence ČR k zemím eurozóny

Tomáš Sedláček

Schopnost české ekonomiky fungovat v rámci eurozóny

Jiří Havel

Vliv současných reforem na plnění maastrichtských kritérií

Peter Havlik

Deset let od zavedení eura – zkušenosti eurozóny a poučení pro ČR

Vladimír Dlouhý

Euro z pohledu světové, evropské a české ekonomiky

Milan Šikula

Slovenská očekávání spojená s přijetím eura

Moderátor:

Eva Klvačová

Blok B:

Přínosy a rizika přijetí eura pro tuzemskou ekonomiku

Vladimír Tomšík

Rizika předčasného přijetí společné měny

Jiří Malý

Rizika pozdního přijetí společné měny

Jan Mládek

Trnitá česká cesta k euru

Jan Hartl

Postoj české veřejnosti k euru

Pavel Sobíšek

Přijetí eura: komu prospěje, koho poškodí

Stanislav Kázecký

Český průmysl a euro

Jaromír Drábek

Stanoviska podnikatelů k přijetí společné měny

Jan Wiesner

Stanoviska zaměstnavatelských a podnikatelských svazů k přijetí eura

Radek Špicar

Význam zavedení eura z pohledu nadnárodní firmy

Petr Zahradník

Euro a ekonomické zájmy

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu