Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU

  
Zvětšit obrázek

Rok vydání

2010

Nakladatelství

NEWTON College, a. s., Vzdělávací středisko na podporu demokracie

Počet stran

138

ISBN

978-80-904281-4-0

 

Obsah

Jiří Malý

Předmluva

Moderátoři:

Jiří Malý

Hynek Opolecký

Blok A:

Strategie Evropa 2020: Priority, cíle, nástroje a souvislosti

Vladimír Dlouhý

Silné a slabé stránky evropských ekonomik podle strategie Evropa 2020 a jejich soulad s realitou

Peter Havlik

Strategie Evropa 2020 jako reakce na krizi: cesty k posílení ekonomického růstu a konkurenceschopnosti

Petr Zahradník

Možné důsledky opatření strategie Evropa 2020 k obnově finanční a makroekonomické stability

Jiří Malý

Porovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020: budou mít podobný, nebo rozdílný osud?

Milan Šikula

Možnosti změn strategie Evropa 2020 jako reakce na skutečný vývoj v EU

Radek Špicar

Cíle a nástroje strategie Evropa 2020 z pohledu nadnárodních firem

Moderátoři:

Jiří Malý

Hynek Opolecký

Blok B:

Strategie Evropa 2020: Implementace v podmínkách České republiky

Michal Sedláček

Národní zájmy České republiky a strategie Evropa 2020

Martin Tlapa

Připravenost České republiky na zavádění opatření strategie Evropa 2020

Robert Holman

Opatření strategie Evropa 2020 z pohledu České národní banky

Josef Zbořil

Potenciální důsledky strategie Evropa 2020 pro český průmysl

Pavel Bartoš

Možné dopady strategie Evropa 2020 na malé a střední podniky

Karel Mráček

Znalosti a inovace: budou díky strategii Evropa 2020 silnějším motorem konkurenceschopnosti?

Jaroslav Šulc

Trh práce a sociální soudržnost: co přinese strategie Evropa 2020?

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu