Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

Odstraňování bariér konkurenceschopnosti EU a ČR

  
Zvětšit obrázek

Rok vydání

2008

Nakladatelství

Vzdělávací středisko na podporu demokracie

Počet stran

128

ISBN

978-80-904281-0-2

 

Obsah

Moderátor:

Hynek Opolecký

I. blok

Eva Klvačová

Hodnotící kritéria, definování potřeb konkurenceschopnosti EU a ČR

Pavel Neumann

Konkurenceschopnost USA a jejich vyrovnávání se s hospodářským vývojem

Ingeborg Němcová

Srovnání konkurenceschopnosti ekonomik EU a světa

Jiří Malý

Vliv evropské integrace na konkurenceschopnost ČR: očekávání a skutečnost

Moderátor:

Hynek Opolecký

II. blok

Jan Mládek

Daňové, zdravotnické a penzijní reformy, euro a jiné významné faktory ovlivňující konkurenceschopnost českých a evropských podniků ve světle současné americké finanční krize

Zdeněk Somr

Nejzávažnější bariéry konkurenceschopnosti českých podniků, návrhy na řešení a opatření

David Šeich

Vztah velkých podniků a MSP, úloha státu při odstraňování bariér konkurenceschopnosti EU a ČR

Martin Tlapa

Prosazování zájmů České republiky prostřednictvím ekonomické diplomacie

Moderátor:

Hynek Opolecký

III. blok

Martin Turnovský

Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky

Jiří Palán

Plnění Národního programu reforem

Pavel Kafka

Jak sladit zájmy podnikatelů, občanů, státu a EU? Cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti a k naplňování Národního programu reforem

Jaroslav Šulc

Má stát pečovat více o podnikatele nebo občany?

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu